Karta zgłoszeniowa

Zgłoszenie do rozgrywek jest równocześnie akceptacją regulaminu!

http://www.rozgrywki-pelicup.pl/regulamin/

Uczestnictwo w rozgrywkach wiąże się z uiszczeniem wpisowego. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

a) Szybka płatność BLIK przez stronę internetową www.mkorganizacyjnie.pl
b) Przelew tradycyjny uwzględniając poniższe dane
– numer konta: 38 1020 1462 0000 7502 0352 9930
– odbiorca: MK Organizacyjnie
– tytuł: „Nazwa drużyny – wpisowe”