Karta zgłoszeniowa

Zgłoszenie do rozgrywek jest równocześnie akceptacją regulaminu!

Uczestnictwo w rozgrywkach wiąże się z uiszczeniem wpisowego. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

a) Szybka płatność BLIK przez stronę internetową www.mecowhy.pl
b) Przelew tradycyjny uwzględniając poniższe dane
– numer konta: 
– odbiorca: 
– tytuł: „Nazwa drużyny – wpisowe”