REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH PELICUP
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 Organizatorem rozgrywek piłkarskich Pelicup jest MECOWHY.PL Mikołaj Kalinowski
§2 Współorganizatorami turniejów są partnerzy – zmienni w zależności od terminu, miejsca oraz hojności sponsorskiej.
§3 Imprezy Pelicup mają charakter sportowo-rekreacyjny i nie podlegają w związku z tym Ustawie o Bezpieczeństwie Imprez Masowych.
§4 Udział w rozgrywkach piłkarskich Pelicup ma charakter otwarty. Drużyny mogą składać się z zawodników zrzeszonych w Okręgowym Związku Piłki Nożnej.
§5 Wszystkie decyzje organizacyjne, a także związane z interpretacją Regulaminu leżą w
kompetencjach Organizatora.
§6 Przedstawicielami drużyn, reprezentującymi ich interesy są kapitanowie zespołów. Kapitan
zespołu odpowiada za sprawy organizacyjne i występuje jako strona w kontaktach z Organizatorem.
Stanowisko kapitana zespołu jest uznawane za stanowisko drużyny w danej sprawie.

ZASADY UCZESTNICTWA I GRY
§7 W rozgrywkach może wziąć udział zespół, który:
– wyznaczył kapitana drużyny
– wypełnił i wysłał formularz zgłoszeniowy
– opłacił wpisowe – zmienne w zależności od rozgrywek
– zaakceptował niniejszy Regulamin
§7.1 Warunkiem wpisania drużyny na listę uczestników jest wypełnienie formularza oraz wpłata wpisowego.
§7.2 Wpisowe należy wpłacić na konto organizatora:
a) za pomocą przelewu szybkiego, BLIK (udostępnionego za pośrednictwem www.mecowhy.pl)
b) za pomocą przelewu tradycyjnego na konto Organizatora
§7.3 Drużyna zostaje zapisana do rozgrywek dopiero po opłaceniu wpisowego zgodnie z §7 pkt 1.
§8 W rozgrywkach piłkarskich Pelicup mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz młodzież, która ukończyła 16 rok życia wyłącznie za pisemną zgodą prawnych opiekunów.
§9 Drużyna może składać się maksymalnie z 15 zawodników.
§10 Organizator nie ubezpiecza rozgrywek. Zawodnicy biorąc w nich udział robią to na własną
odpowiedzialność i powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za
ewentualne uszczerbki na zdrowiu spowodowane kontuzjami podczas trwania rozgrywek.
§11 Organizator nie odpowiada za rzeczy prywatne pozostawione na terenie rozgrywania turnieju
lub w szatniach.
§12 Drużyny powinny występować w jednokolorowych i numerowanych strojach.
§13 Mecz w rundzie zasadniczej trwa 1 x 15 minut (przerwa nie dłuższa niż 2 minuty).
§13.1 W przypadku spóźnienia się jednej z drużyn 5 minut sędzia musi (po konsultacji z organizatorem) odgwizdać walkower dla drużyny przeciwnej.
§13.2 Czas nie jest zatrzymywany (za wyjątkiem ewidentnej sygnalizacji arbitra).
§14 Wszystkie drużyny obowiązuje aktualny terminarz rozgrywek. Organizator zastrzega sobie
prawo do zmian w terminarzu w trakcie rozgrywek.
§15 Zespoły w zależności od rodzaju rozgrywek grają w pięcio lub sześcioosobowych składach (bramkarz + czterech/pięciu zawodników w polu).
§15.1 Sędzia musi zakończyć zawody jeśli drużyna ma na polu gry mniej niż trzech/czterech zawodników.
§16 Zmiany zawodników z boiska dokonywane są systemem hokejowym. Zawodnik zmieniający
może wejść na boisko dopiero wówczas, gdy zawodnik zmieniany całkowicie opuści boisko.
§16.1 Zmiany możliwe są tylko w strefie zmian. Za niewłaściwe dokonaną zmianę zawodnik wchodzący zostaje ukarany żółtą kartką – czyli karą „dwóch minut”, a drużyna wznawia grę rzutem wolnym pośrednim z miejsca, w którym znajdowała się piłka.
§17 Strój bramkarzy musi różnić się od strojów zawodników z pola.
§18 Bramkarz nie może chwytać piłki podanej do niego celowo przez swojego zawodnika z pola – takie zagranie będzie karane rzutem wolnym pośrednim z miejsca przewinienia.
§19 Odległość muru od miejsca wykonania rzutu wolnego wynosi 5 lub 7 m w zależności od rozgrywek. Zawodnik drużyny atakującej (nie wykonujący rzutu wolnego) musi znajdować się minimum 1 metr od ustawionego muru.
§20 Rzut z autu wykonywany jest nogą z miejsca, w którym piłka opuściła boisko.
§20.1 Piłka musi leżeć nieruchomo na linii bocznej lub maksymalnie 25 cm za nią. Przeciwnicy muszą znajdować się w odległości co najmniej 2 m.
§21 Wszystkie wznowienia gry muszą nastąpić w ciągu 5-7 sekund. Wszyscy zawodnicy przy
wznowieniu gry od środka muszą być na własnych połowach.
§22 Bramkarz wznawia grę od bramki ręką.
§23 Mecze rozgrywane są piłką dostosowaną do danych rozgrywek, którą zapewnia organizator.
§24 Podczas turnieju zabrania się gry wślizgiem. Zagranie wślizgiem arbiter ma prawo uznać za
przewinienie, za które zawodnikowi grozi „żółta kartka”, a w konsekwencji 2 minuty kary.
Wtenczas drużyna przeciwna wznawia grę rzutem wolnym bezpośrednim.

NARUSZENIA/SANKCJE/PUNKTY
§25 Zawodnik musi być wykluczony z gry i zobaczyć czerwoną kartkę, jeżeli popełni jakiekolwiek z następujących przewinień:
– gra bardzo brutalnie
– pluje na przeciwnika lub inną osobę
– zachowuje się wybitnie niesportowo
– używa ordynarnego, obelżywego znieważającego języka w stosunku do zawodnika i innych osób
– przerwie tor lotu zmierzającej do bramki piłki ręką (z wyjątkiem bramkarza).
§26 Zawodnik musi być napomniany i zobaczyć żółtą kartkę, jeżeli popełni jedno z następujących przewinień:
– jest winny niesportowego zachowania
– słownie lub czynnie demonstruje niezadowolenie
– uporczywie narusza przepisy gry
– opóźnia wznowienie gry
– nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem wolny
– wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego
– rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego
Za jakiekolwiek z powyższych przewinień przyznawany jest drużynie rzut wolny pośredni z
miejsca wykroczenia. Jeżeli było to w obrębie pola karnego, rzut wolny pośredni wykonuje się z
linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia. Za ocenę w/w zachowań odpowiedzialny jest arbiter, który orzeka o sposobności nałożenia kary.
§27 Sędzia za faul lub niesportowe zachowanie może zastosować następujące kary:
– karę upomnienia
– karę napomnienia (żółta kartka)
– karę wykluczenia (czerwona kartka)
Zawodnik ukarany żółtą kartką zostaje wyłączony z gry przez okres 2 minut, a jego drużyna w tym
czasie gra w osłabionym składzie, Zawodnik ukarany czerwoną kartką zostaje wykluczony z gry do
końca meczu, a jego drużyna gra przez 5 minut w osłabionym składzie.
§27.1 W przypadku, gdy na skutek otrzymania kar napomnienia lub wykluczenia skład drużyny
zmniejszy się poniżej czterech zawodników, sędzia kończy spotkanie, a drużynie przeciwnej
przyznawany jest walkower.
§27.2 Jeżeli jednak wynik meczu jest korzystniejszy w momencie jego przerwania dla drużyny przeciwnej w stosunku do drużyny osłabionej, zachowany zostaje wyniku meczu uzyskany na boisku w momencie przerwania meczu.
§28 Zawodnik rezerwowy ukarany żółtą lub czerwoną kartką osłabia swój zespół. W tym
przypadku zespół ukarany karą indywidualną gra w osłabieniu przez 2 minuty – żółta kartka, gra w
osłabieniu 5 min – czerwona kartka.
§28.1 Kierownik/opiekun drużyny lub osoba towarzysząca zachowująca się niesportowo może być
ukarana żółtą bądź czerwoną kartką – konsekwencje jak w przypadku zawodnika rezerwowego.
§29 Za zwycięstwo w meczu fazy grupowej drużyna otrzymuje:
a) za wygraną 3 pkt.,
b) za remis 1 pkt.,
c) za przegraną 0 pkt
§30 W kolejności tabeli decydują: ilości zdobytych punktów, bilans bramkowy, strzelone bramki,
stracone bramki, bezpośredni mecz.

SYSTEM ROZGRYWEK
§31 Pierwszą częścią turnieju jest faza grupowa, w której mecze rozgrywane są w grupach systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu wszystkich spotkań awans do kolejnej fazy rozgrywek uzyskają po dwa najlepsze zespoły.
§31.1 Czas trwania meczu w fazie grupowej 1×15 min.
§32 Drugą częścią turnieju jest faza pucharowa. Przegrany meczu w fazie pucharowej zostaje wyeliminowany z dalszych rozgrywek.
§32.2 Czas trwania meczu w fazie pucharowej 1×15 min
§32.3 W meczu o mistrzostwo zmierzą się zwycięzcy półfinałów, a przegrani rozegrają mecz o 3 miejsce.
§33 Walkower w rozgrywkach piłkarskich Pelicup ustala się na 0:3. Sędzia odgwizduje walkower jeżeli przeciwna drużyna nie stawi się na boisku do 5 minut od momentu wyznaczonego w terminarzu rozgrywek. Jeżeli żadna z drużyn nie stawi się w wyznaczonym czasie sędzia odgwizduje obustronnego walkowera, a wiec żadna z drużyn nie otrzymuje punktów za mecz, a dodatkowo do bilansu bramek każdej z drużyn dopisuje się -10.
§34 Oddanie dwóch meczów walkowerem spowoduje wykluczenie zespołu z rozgrywek.
§35 Do sędziego zawodów zwraca się tylko i wyłącznie kapitan zespołu z widoczną opaską na
ramieniu.
§36 Jakikolwiek rękoczyn w stosunku do sędziego, zawodników czy kibiców powoduje dyskwalifikacje zawodnika do końca turnieju.

NAGRODY
§36 Każda drużyna, która weźmie udział w rozgrywkach piłkarskich Pelicup otrzyma pamiątkowy puchar za udział w rozgrywkach.
§37 Organizatorzy przewidzieli także nagrody indywidualne dla: KRÓLA STRZELCÓW,
NAJLEPSZEGO BRAMKARZA oraz MVP TURNIEJU.
§38 Zwycięska drużyna otrzyma nagrodę finansową w wysokości określonej przez Organizatora zł w gotówce, a każdy jej zawodnik pamiątkowy medal lub koszulkę.
§39 Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu, jak i
wszystkich kwestii w nim ujętych.

Wszelkie pytania w sprawie powyższego regulaminu należy kierować do organizatora.
Mikołaj Kalinowski
e-m@il: kontakt@mecowhy.pl
Telefon: 663-275-179