Regulamin warsztatów

Regulamin warsztatów Praktyczna Strona Medalu


§1 Przedmiot Regulaminu


1. Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad warsztatów w ramach wydarzenia organizowanego
przez firmę MK Organizacyjnie Izabela Kalinowska, które odbywać się będą online/stacjonarnie w
wyznaczonym przez organizatorów terminie.


§2 Definicje pojęć użytych w Regulaminie


1. „Warsztaty” – warsztaty realizowane w ramach Praktyczna Strona Medalu
2. „Organizator” – firma MK Organizacyjnie Izabela Kalinowska z siedzibą w Skórzewo 4 89-200
Szubin NIP: 5581871689 REGON: 383691556
3. „Regulamin” – niniejszy Regulamin oraz regulamin dostępny na www.mkorganizacyjnie.pl
4. „Nabywca” – osoba, która dokonuje w formie elektronicznej zakupu dostępu i zobowiązuje się do
przestrzegania Regulaminu. W przypadku gdy zakup dostępu dokonywany jest na rzecz innej osoby
niż Nabywca, tj. w przypadku gdy Uczestnikiem będzie inna osoba niż Nabywca, Nabywca
zobowiązany jest przekazać treść Regulaminu Uczestnikowi i zapewnić, że Uczestnik akceptuje treść
Regulaminu.
5. „Uczestnik” – osoba, która będzie brała udział w Warsztatach na podstawie wykupionego dostępu.
Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.


§3 Uczestnictwo w Warsztatach

1. Do uczestnictwa w wybranym warsztacie uprawnia dostęp wykupiony za pomocą strony
internetowej www.mkorganizacyjnie.pl.
2. Informacje o dostępności biletów będą się znajdować na stronie internetowej organizatora,
Facebook’u i Instagramie.


§4 Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy pomiędzy Nabywcą a Organizatorem następuje po złożeniu zamówienia, co
reguluje Regulamin dostępny na www.mkorganizacyjnie.pl


§5 Uczestnictwo w warsztatach.
1. Aby uczestniczyć w Warsztatach, należy dołączyć do platformy, do której nabywca po zawarciu
umowy dostanie zaproszenie.
2. Warsztaty mają charakter szkoleniowy a nie konsultacyjny. Tym samym prowadzący warsztaty nie
są zobowiązani ustosunkować się do indywidualnych/osobistych przypadków osób biorących udział
w warsztatach. 


§6 Utrwalanie przebiegu Warsztatów
1. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Warsztatów przy pomocy urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk.
2. Każdy Nabywca dostępu i każdy Uczestnik Warsztatów przyjmuje do wiadomości, że udział w
Warsztatach jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie
jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie jego głosu lub wizerunku w
związku z uczestnictwem w Warsztatach – dla celów edukacyjnych, dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora.


§7 Reklamacje
1. Reklamacje związane z przebiegiem Warsztatów reguluje regulamin dostępny na
www.mkorganizacyjnie.pl


§8 Dane osobowe
1. Uzyskane przez Organizatora dane osobowe reguluje Polityka prywatności dostępna na
www.mkorganizacyjnie.pl


§9 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zapytania dotyczące uzyskania dostępu należy kierować na adres mailowy:
iza@mkorganizacyjnie.pl / mikolaj@mkorganizacyjnie.pl
2. Regulamin warsztatów znajduje się w zakładce “Warsztaty” na stronie internetowej
www.mkorganizacyjnie.pl
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2021 roku.

skontaktuj się z nami

Jeśli masz propozycję współpracy lub pytania, zapraszamy do kontaktu

MK Organizacyjnie IZABELA KALINOWSKA

Skórzewo 4, 89-200 Szubin

NIP: 5581871689  REGON: 383691556

mobile: 663-275-179 / mobile: 722-145-100

e-m@il: mikolaj@mkorganizacyjnie.pl / e-m@il: iza@mkorganizacyjnie.pl

Wysyłając wiadomość akceptujesz Politykę Prywatności
Znajdziesz nas na
Copyright 2020 © All rights reserved. Designed by CreativeLoop.pl​